Zalzershaof
/

Gastvrijheid

 

Nieuws.

Met ingang van 1 januari 2019 gelden er nieuwe tarieven met betrekking tot onder andere zaalhuur en gymzaal.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Zalzershaof.


Beperkt gebruik parkeerplaats Zalzershaof.

In verband met de renovatie van de straten "Hagelkruis" en "In het Veld" gelegen in het plan Helmusweg (woonwijk achter Zalzershaof) is de wijk vanaf die zijde afgesloten en zal het bestemmingsverkeer gaan via de parkeerplaats van Zalzershaof.

De werkzaamheden beginnen op 22 oktober 2018 en zullen circa 6 tot 7 weken in beslag nemen.

Bezoekers van Zalzershaof wordt verzocht hiermee rekening te houden.Wij adviseren u voor de duur van de werkzaamheden, indien mogelijk, gecombineerd gebruik te maken van uw auto.

De bewoners van de wijk zijn geïnformeerd.

Dank voor uw begrip.