Zalzershaof
/

Gastvrijheid

 

Organisatie en doelstelling

 

 

Activiteitencentrum Zalzershaof wordt beheerd door de Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick.

Doelstelling.

- Het ter beschikking stellen van een faciliteit (gebouw en inrichting) aan de verenigingen/gebruikers, met name uit de gemeenschap van Hout-Blerick.

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

- Een kwalitatief goede dienstverlening leveren.


Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit 4 personen.

Dhr. P.H.M. van Hout, voorzitter, voorzitter@zalzershaof.nl

Mw. A. Joosten, secretaris  secretaris@zalzershaof.nl

Dhr. Pascal Dekkers, penningmeester penningmeester@zalzershaof.nl

Dhr. M. Coenders, bestuurslid tevens verantwoordelijk voor de technische zaken. techniek@zalzershaof.nl


Zalzershaof heeft naast een beheerder een 3-tal vaste medewerkers.

Beheerder is de heer E. van Ewijk, info@zalzershaof.nl

Horecamedewerkers:

Mw. P. Korsten-Haanen

Mw. M. Martherus-De Bijl

Mw. I. Schlüter-Faessen

Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers die de stichting ondersteunen om de doelstellingen te kunnen realiseren.

 

 

 

 


 


 


 


 

 
Kaart